> To the English edition
 

אומץ לסרב > התנועה
 
ישראלי. ציוני. לוחם. סרבן.
תנועת "אומץ לסרב" נוסדה בעקבות פרסום מכתב הלוחמים בינואר 2002 על-ידי קבוצה של 50 קצינים וחיילים קרביים.

יוזמי המכתב הם סרן דוד זונשיין וסגן יניב איצקוביץ, קצינים ביחידה מובחרת ששירתו ארבע שנים בסדיר ושמונה במילואים, בתוכן שירות ארוך בלבנון ובשטחים. במהלך שירות המילואים שלהם ברצועת עזה, בעיצומה של האינתיפאדה השנייה, נוכחו יוזמי המכתב כי החזקת השטחים ופעולות הצבא בהם, מאיימים על קיומה של ישראל. לאחר שחזרו משירות המילואים החליטו לסרב לשרת בשטחים, יזמו את מכתב הלוחמים ויצאו לציבור, על-מנת להביא לשינוי המצב.

עד כה חתמו על המכתב – והצטרפו ל"אומץ לסרב" – 623 לוחמים מכל שדרות החברה הישראלית. כמחציתם נשלחו בשל כך לכלא הצבאי.

לוחמי "אומץ לסרב" ממשיכים לשרת במילואים, ומסרבים אך ורק לשירות בשטחים. לנגד עיניהם לא ניצבת טובתם האישית כי אם בטחונה של מדינת ישראל וצביונה המוסרי.

אנשי ציבור רבים, ביניהם היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, מיכאל בן יאיר, הביעו תמיכה בתנועה. הסופר סמי מיכאל, נשיא האגודה לזכויות האזרח בישראל, הגדיר את אנשי "אומץ לסרב" - פטריוטים. 330 פרופסורים ומרצים, חברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות בישראל, חתמו על גילוי דעת פומבי המצדד בתנועה. גם הציבור מכיר בחשיבות התנועה ותומך בה - בסקר שערך מרכז יפה באוניברסיטת תל אביב עלה כי 25% מכלל הציבור הישראלי חושבים כי זכותם של חיילים לסרב לשרת בשטחים.

צה"ל מתקשה להתמודד עם תנועת "אומץ לסרב" ועם הלוחמים שלא מתחמקים, לא משתמטים, לא מורידים פרופיל ולא טסים לחו"ל, אלא מתעקשים לסרב וללכת לכלא. הם עושים זאת, למרות הקשיים הכלכליים ולמרות התנאים הקשים הכרוכים בישיבה בכלא, כדי לחשוף את המציאות שהם גילו בשטחים הכבושים לציבור הישראלי. הם הולכים לכלא כדי למנוע את הגלישה לתהום.

משנוכח הצבא, כי הכלא אינו משתיק את החתומים על מכתב הלוחמים, החליט להפוך את המדיניות ולהתעלם מהתופעה. צה"ל נמנע מלהתעמת עם טובי חייליו המצהירים כי יסרבו לשרת בשטחים, ובחודשים האחרונים נשלחו סרבנים ספורים לכלא, מתוך מאות חותמים ומגויסים. בינתיים, התמיכה בסרבנים גדלה, וההתעניינות הציבורית הגוברת בתנועה וכניסתה לזרם המרכזי בשיח הישראלי מעידים כי סרבני השירות בשטחים הם רק קצה הקרחון של הציבור הגדול בישראל, שמאס בסכנות הביטחוניות, בהרס הדמוקרטיה, בנזק הכלכלי ובשחיקת החוק הנובעים מכיבוש השטחים.

תנועת "אומץ לסרב" מקבלת לשורותיה חותמים חדשים מדי שבוע. חבריה מצהירים על סירובם לשרת בשטחים, ואף מוכנים לשלם בעונשי מאסר על סרובם. מסירותם של חברי "אומץ לסרב" ונאמנותם לדמוקרטיה ולמוסר היהודי מזכירים לאזרחי מדינת ישראל מהם הערכים שעליהם מושתתת המדינה עליה יוצא צה"ל להגן.
 
דף הבית | מכתב הלוחמים | התנועה | חדשות | החותמים | תומכים | מהעתונות | מאמרים | שאלות ותשובות | הצטרפות | תרומות
כל הזכויות שמורות 2003